Trituració d'Arxius i Dades

Avís legal

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat  de la informació i de comerç electrònic, J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL informa de que és titular del website trituraciondearchivos.es   D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL informa de les següents dades: J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL, con CIF B63247068, i domicili social a J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL; PLA DE L’OLIVELLA 5, 08780 PALLEJÀ inscrita  en  el  Registre  Mercantil en el tom  35761, foli 184, fulla B265219, inscripció 1ª La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és administracion@jmata.es.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés  i ús per les websites el website de J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web J. MATA TRANSPORT I  GESTIÓ DE RESIDUS, SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis  i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts  per J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL no es fa responsable  del contingut  de les pàgines  web a las que l’usuari pugui accedir a través dels  enllaços establerts en su website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

J MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació.  Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de Cookies

J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL es reserva el dret d’utilitzar  cookies en lab navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.  L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se l’informi  de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL no serè preceptiva la instal·lació de cookies.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  J. MATA TRANSPORT I  GESTIÓ DE RESIDUS, SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant  els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits  en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos  establerts entre ambdues parts. Així mateix, J MATA TRANSPORT I GESTIO DE RESIDUS SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició  mitjançant un escrit a l’adreça:  J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS SL; PLA DE L’OLIVELLA 5, 08780 PALLEJÀ. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat  intel·lectual i industrial derivats de tots els textos,  imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen,  per sí o com a cessionària, a J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

J MATA TRANSPORT I GESTIO DE RESIDUS SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts  o per l’incompliment de les presents  condicions. La relació entre l’usuari  i J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de PALLEJÀ.

Trituració d'Arxius i Dades