Compromís

1- COMPROMÍS PROFESSIONAL:

El nostre compromís és el de ser seriosos, honrats, honestos i diligents en els serveis que prestem als nostres clients en el marc de les nostres obligacions: destruir tota aquella documentació o material sensible i confidencial, sigui quin sigui el seu suport físic ( paper, magnètic, electrònic, textil, etc…) de manera profesional i segura, sempre d´acord amb la normativa vigent.

 images 23

 

 

2- COMPROMÍS AMBIENTAL:

També ens comprometem en la protecció del medi ambient. Tots els nostres procesos estan guiats i pensats per ser eficients i sostenibles en materia ambiental. D´altra banda, tot el material resultant de les operacions de trituració i destrucció són traslladats a recuperadors o gestors finals de residus autoritzats per l'Agència Catalana de Residus.

 

 compromisSocial

 

 

3- COMPROMÍS SOCIAL:

TAD creu fermament en la vessant social que l´empresa pot aportar a la societat. Des dels nostres inicis hem mirat d'incloure en la nostra plantilla personal amb certes discapacitats psíquiques o físiques, així com persones amb risc d'exclusió social, sempre amb resultats molt positius. Finalment, volem destacar també que actualment colaborem en diverses fundacions socials i centres especials de treball.

 

 

4- POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT:

Amb moltes dècades d´experiència en el món dels residus, som una empresa familiar dedicada generació rere generació al seu triatge i aprofitament, amb la ferma voluntat de donar als nostres clients i col·laboradors una eficient gestió integral i un sincer assessorament en materia ambiental. La nostra empresa té com a principal objectiu la qualitat del servei. Per això disposem d’un equip de professionals i empreses col·laboradores amb força experiència en el sector, que ens permeten assolir el compromís de prestar un servei seriós i professional.

L'activitat que J. MATA TGR considera conforme a la qualitat exigida segons ISO 9001 i ISO 14001 és:

 • Recollida i transport residus industrials / comercials no perillosos i perillosos.
 • Transferència de residus industrials / comercials no perillosos i perillosos.
 • Triatge i valorització de residus.
 • Comerç al major de productes de recuperació.
 • Recollida, transport i posterior destrucció de documentació o material confidencial en qualsevol suport.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

  • 1. Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, criteris i expectatives explícites i implícites dels nostres clients, realitzant per a això l'avaluació i aplicació d'aquests requisits.
  • 2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat i Medi ambient.
  • 3. Implantar els indicadors de qualitat i medi ambient, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
  • 4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en tant que sigui possible els mateixos i reduint els avaluats.
  • 5. Desenvolupar els programes de formació contínua per tal de millorar la qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  • 6. Ser respectuosos amb el medi ambient reduint al mínim la contaminació i la producció de residus per tal de conservar els recursos.
  • 7. Consolidar el procés de millora contínua en l'acompliment de totes les activitats realitzades.
  • 8. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.

La direcció de J. MATA TGR fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.  La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius que s'estableixin.

 

 

 

© 2010 trituraciondearchivos.es | All Rights Reserved.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pulse en el enlace para más información. Ver nuestra política de cookies