Trituració d'Arxius i Dades

Empresa

Instal·lacions

Planta tancada de trituració amb accès restringit i amb mesures perimetrals per tal de protegir la seguretat de la documentació o material confidencial a destruir i per garantir la inviolabilitat del recinte.

Moll de descàrrega dels contenidors de seguretat per garantir la total confidencialitat de manipulació i tractament de tots els documents. Compleix amb les diferents normatives municipals, autonòmiques i estatals i amb les disposicions industrials relatives a la prevenció de riscos, salud laboral, extinció d’incendis i protecció del medi ambient.

Bàscula de precisió per controlar el pes de la documentació confidencial recollida als nostres clients que posteriorment serà triturada i certificada.

Maquinària de trituració per tall creuat que converteix la seva documentació o material confidencial en partícules minúscules que són posteriorment compactades en premses d’alta potència. El mètode utilitzat fa impossible la reconstrucció o el reconeixement de la informació destruïda.

Circuit tancat de TV que controla les instalacions i filma el procès de destrucció.

Personal

El nostre personal va correctament uniformat, identificat i informat de les mesures de seguretat a adoptar a l’hora de realitzar tant la recollida com el trasllat fins a la planta de destrucció. En el moment de la retirada de documentació confidencial entregaran un albarà que ratifiqui la recollida realitzada, així com la numeració de precintes que tanquin les saques. El servei es realitzarà prèvia sol·licitud del client (Responsable de secció) via mail o telefònicament. El transport de la documentació confidencial recollida a les instal·lacions del client es realitzarà en condicions d’alta seguretat directament a la planta de destrucció de TAD.

Compromís

Professional: el nostre compromís és el de ser seriosos, honrats, honestos i diligents en els serveis que prestem als nostres clients en el marc de les nostres obligacions: destruir tota aquella documentació o material sensible i confidencial, sigui quin sigui el seu suport físic (paper, magnètic, electrònic, textil, etc…) de manera profesional i segura, sempre d’acord amb la normativa vigent.

Ambiental: també ens comprometem en la protecció del medi ambient. Tots els nostres procesos estan guiats i pensats per ser eficients i sostenibles en materia ambiental. D’altra banda, tot el material resultant de les operacions de trituració i destrucció són traslladats a recuperadors o gestors finals de residus autoritzats per l’Agència Catalana de Residus.

Social: creiem fermament en la vessant social que l’empresa pot aportar a la societat. Des dels nostres inicis hem mirat d’incloure en la nostra plantilla personal amb certes discapacitats psíquiques o físiques, així com persones amb risc d’exclusió social, sempre amb resultats molt positius. Finalment, volem destacar també que actualment col·laborem en diverses fundacions socials i centres especials de treball.

Trituració d'Arxius i Dades