Serveis

Trituració de Arxius i Documents

Formem un equip de professionals compromesos amb el medi ambient, l’atenció de qualitat al client, la confidencialitat i la seguretat aplicada al servei. 

Destrucció confidencial

Discs durs

CD's i DVD's

Targetes de crèdit

Material mèdic

Targetes corporatives

Identificacions

Material corporatiu

Materials no aptes de Aduanes

Servim a un ampli ventall d’empreses de diferents sectors com ara laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques, grans superfícies, instal·lacions hoteleres, indústries, business centers o despatxos professionals.

Transport i gestió de residus

Oferim als nostres clients i col·laboradors una eficient gestió integral i un sincer assessorament en material ambiental acompanyat d’anys d’experiència acompanyant els nostres clients.

Residus no especials valoritzables

Són els residus susceptibles de ser classificats, reciclats i valorats. Com ara el paper, cartó, ferro, vidre, plàstic, fusta, etc... Amb l'ajuda dels nostres clients, ens esforcem per reintroduir la màxima quantitat possible d'aquests residus al cicle productiu un cop seleccionats i classificats

Residus no especials no valoritzables

Són els residus que no permeten la seva selecció ni el seu posterior reciclatge. Per tant, són dipositats com a rebuig en abocadors controlats

Servei de recollida, desmantellament i reciclatge dels equips elèctrics i/o electrònics obsolets (RAEE)

Disposem de una flota i planta de tractament pròpia, autoritzades per l'Agència Catalana de Residus per procedir a la correcta recollida, transport i posterior gestió dels residus d'aparells elèctrics i/o electrònics de conformitat amb la normativa vigent. Ubiquem contenidors i/o gàbies a les seves instal·lacions com a dipòsit temporal dels seus residus informàtics i electrònics

Residus especials

Són els residus que, per les seves característiques de perillositat per al medi ambient, han de ser gestionats en plantes de tractament fisicoquímic. Ens ocupem, si és el cas, de la caracterització dels residus, la tramitació de la documentació de gestió i realitzem el transport d'acord tant amb la normativa de residusi la normativa de matèries perilloses (ADR)

Servei de catalogació, acondicionament i recollida de residus especials

Control analític dels residus. Classificació i segregació dels residus en funció de la seva compatibilitat química i el seu tractament final. Preparació de la càrrega de residus perillosos amb total compliment dels criteris de seguretat i tècnics que exigeix la normativa de residus i ADR (acord internacional de transport mercaderies perilloses)

Servei de recollida i gestió d'envasos industrials

Una correcta gestió dels envasos i la seva posterior recuperació contribueix a la sostenibilitat del medi ambient, per això una vegada recepcionats a la nostra planta, es classifiquen els envasos recuperables i els no recuperables i es procedeix a la seva posterior gestió en funció d'aquesta classificació prèvia

Serveis més sol.licitats

Segur que et podem assessorar i acompanyar en la cerca de solucions pel teu negoci.

Transport i Gestió de residus orgànics (FORM)

J MATA, coneixedora dels beneficis de la recollida selectiva per fomentar la separació de la fracció orgànica, proporciona contenidors per a la segregació dels residus orgànics, transportant-los posteriorment a plantes de gestió on seran transformats, per exemple, en compost.

Transport i Gestió de SANDACH

Els subproductes d’origen animal no destinats a consum humà -SANDACH- són residus procedents de processos productius d’origen animal.

Dins del SANDACH es troben productes com els cossos d’animals, les farines de carn i peix o els greixos animals. En definitiva, materials que es generen en processos de la indústria primària ramadera i de transformació d’aliments d’origen animal.

Han de transportar-se i gestionar-se sota autorització específica expedida per l’Administració competent.

Servei de recollida i gestió d'envasos industrials

Una correcta gestió dels envasos i la seva posterior recuperació contribueix a la sostenibilitat del medi ambient. Per això, una vegada rebuts a la nostra planta, es classifiquen els envasos recuperables i els no recuperables i es procedeix a la seva posterior gestió en funció d’aquesta classificació prèvia.

Serveis de neteges tècniques

Disposem d’equips d’alta pressió per desembussar i netejar clavegueres, baixants, sifons, dipòsits de gasoil, fosses sèptiques, etc…

També tenim campanes i becs de diferents capacitats que ens permeten desembussar tota mena de canonades (col·lectors, pous, cambres frigorífiques, piscines, sanitaris, rentadores, etc.).

Transport directe de mercaderies

Realitzem transports directes exclusius “porta a porta” per als nostres clients. La seva mercaderia es carrega a l’origen i la transportem sense cap mena de transbord, agrupament i sense manipulacions intermèdies al seu destí. El servei de transport es fa en exclusivitat perquè la seva mercaderia viatja en solitari i en les millors condicions.

Fem transport local, nacional i també internacional.

Servei de transport de mercaderies perilloses -ADR- en totes les modalitats.

Servei de transport a temperatura controlada: disposem de vehicles amb equip de fred i bomba de calor.

Servei de consultoria Mediambiental

El principal objectiu de la Consultoria Mediambiental és ajudar als nostres clients a optimitzar els seus recursos. A l’àmbit productiu i comercial, amb la finalitat de minimitzar l’impacte de la gestió de residus al medi ambient.

J MATA ofereix els seus serveis integrals d’assessorament i consultoria mediambiental en matèria de residus a organitzacions de diversos sectors industrials, complint així amb les obligacions com a productor. A més busquem les millors solucions en la gestió integral de residus de l’empresa mitjançant un únic interlocutor.

Descobreix els nostres serveis de consultoria

 • FIRMA DE DOCUMENTS AL SDR (MENSUAL)
 • ALTA CODI DE PRODUCTOR
 • ALTA CIRCUIT COMERCIAL FORM
 • NOTIFICACIÓ PRÈVIA
 • DATA DE ACCEPTACIÓ
 • CARACTERITZACIÓ BÀSICA
 • CONTRACTE DE TRACTAMENT RD 553-2022
 • DECLARACIO ANUAL DE RESIDUS INDUSTRIALS (DARI)
 • MEMÒRIA ANUAL DE RESIDUS
 • CERTIFICAT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
 • CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ
 • CERTIFICAT ANUAL DE RESIDUS
 • FULL DE SEGUIMENT (FS)
 • FULL DE SEGUIMENT ITINERANT (FSI)
 • DOCUMENT DE IDENTIFICACIÓ (DI)
 • GESTIÓ CAE (PLATAFORMES)

Truca al 93 663 17 12

Som especialistes en trituració d’arxius i dades amb més de 15 anys d’experiència en destrucció controlada i verificada. Sempre treballant amb total confidencialitat, traçabilitat i compliment legal.

També et podem ajudar amb el transport i gestió de residus, la gestió de envasos industrials, neteges tècniques, transport directe de mercaderies i consultoria medioambiental.

Contacta amb nosaltres

Contáctanos!